Geen toegang voor kinderen jonger dan 14 jaar

VerkoopsvoorwaardenVerkoopsvoorwaarden

Goede Afspraken maken goede vrienden!
  
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties.  Een reservatie of bestelling bij Reposo plaatsen betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

1.0 Algemeen
De producten en diensten aangeboden op onze site zijn ter goeder trouw beschreven.  De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.  Reposo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of foutief gebruik van de producten en infrastructuur.
 
2.0 Betalingen
Wij aanvaarden betalingen contant ter plaatse (bij aankomst) of vooraf via overschrijving.  Bij een overschrijving worden je bankgegevens niet via het internet getransfereerd, maar sturen wij u na de betaling van een cadeaubon of reservatie een bevestiging per e-mail.

Bij reservatie of bij check-in worden de creditcardgegevens gevraagd als waarborg voor de kosten van het verblijf, kosten van verbruik tijdens het verblijf en kosten van eventueel aangebrachte schade. Bij wanbetaling hebben wij het recht om de creditcard te debiteren met de verschuldigde bedragen. 
 
3.0 Prijzen
Alle prijzen vermeld op onze site zijn inclusief BTW.  De prijzen vermeld zijn per persoon.  De eventuele prijzen die via andere kanalen bezorgd worden zoals email, telefoon of de rekening ter plaatse zijn nooit bindend.  Bij eventuele discussie zijn enkel de prijzen vermeld op http://www.reposo.be/ geldig. Reposo kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor bv.  foutieve prijzen die per email of telefoon ontvangen werden.
PP = prijs per persoon. Onze ervaringen zijn uniek en om te delen met je dierbare(n). 
 
4.0 Openingsuren
Reposo is open tijdens de openingsuren die vermeld zijn in de receptie.

Check-in voor een verblijf in de cottages kan tot 19u 's avonds of op een later tijdstip mits voorafgaandelijke afspraak.

De receptie is open vanaf 10uur 's morgens. 
We werken ook op afspraak.  Zo kunnen we jou perfecte rust en privacy garanderen.
Reposo heeft steeds het recht om een aanvraag tot reservatie te weigeren, ook als er plaatsen beschikbaar zijn.

Het aankomstuur wordt steeds op voorhand afgesproken en is bindend zodat we steeds de beste kwaliteit kunnen garanderen. Indien de klant meer dan 15 min. later aankomt dan het afgesproken uur, heeft Reposo het recht de reservatie te annuleren en de volledige som aan te rekenen voor de gemaakte reservatie.

5.0 Reservaties
Hoe reserveren?
Reservaties worden enkel aanvaard met Naam,e-mail, telefoon nummer, reservatie aankomstdatum en uur, en het aantal personen.
De locaties van Reposo zijn privé woningen waar dan ook geen reservaties worden aangenomen of inlichtingen worden verstrekt.  Dit kan uitsluitend via internet, email of telefonisch.
Bij een reservatie of bestelling verklaart U zich akkoord met onze algemene voorwaarden & huisregels.
Reservaties worden aanvaard via e-mail of telefoon, en worden enkel aanvaard indien deze bevestigd worden door Reposo door middel van een orderbevestiging via e-mail. Gelieve uw reservatie te bevestigen met een reservatiewaarborg van minimum 50% van de prijs van de boeking  voor een reservatie zonder overnachting  of minimum 150euro/overnachting. U kan deze cash komen betalen of overschrijven met vermelding van datum die u opgaf bij uw reservatie, op het nummer 385-0586793-06. Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van de waarborg.
Bij een reservatie zullen wij steeds het door U opgegeven aantal personen aanrekenen bij reservatie.
Het resterende bedrag wordt ten laatste 1 week voor je relaxervaring overgeschreven op het 385-0586793-06 of contant betaald bij aankomst.
Reposo behoudt het recht om reservaties te weigeren en zonder meerkost en verwittiging een gelijkwaardige of duurdere kamer/ervaring toe te wijzen volgens beschikbaarheid.
 
6.0 Cadeaubonnen
Hoe gaan we te werk voor de supersnelle Reposo verwenbon?
1) Maak onmiddellijk je bon op maat via onze site of mail/bel als de bliksem naar ons met jouw wensen.  Via onze site krijg je de bon binnen enkele minuten.  Via email of telefonisch binnen de 24uur (behoudens uitzonderingen). 
2) Je ontvangt een e-mail terug met de cadeaubon als bijlage en met de vraag het bedrag op ons rekeningnummer over te schrijven. 
3) Jij hoeft enkel nog te betalen, de bijlage uit te printen en leuk te verpakken.  Je kan ook aan ons vragen om het leuk te verpakken en op te sturen.  Of je kan het eenvoudig komen afhalen na een telefoontje.
4) Zodra we jouw betaling ontvangen, activeren we jouw cadeaubon in ons bestand en krijg je een e-mail ter bevestiging. 
6) Jij schenkt de cadeaubon en de gelukkige maakt een afspraak met ons.
7) Reposo neemt de volledige verdere afhandeling en verzorging voor haar rekening.
Bestelling van de bon.
De klant heeft een formele en bindende bestelling geplaatst zodra de bon is aangemaakt. Deze verbintenis geldt voor elk kanaal: bon per e-mail, bon via internetsites,… Aan elke bon is een unieke code toegekend.
Vanaf dit moment gelden de algemene annulatievoorwaarden (zie 8.0).
Waarde van de bon.
De inhoud van de bon heeft geen enkele waarde en Reposo is hiervoor niet verantwoordelijk. De waarde van de cadeaubon wordt uitsluitend bepaald door zijn unieke code en het bedrag van de betaling.
Zodra we de betaling van de cadeaubon ontvangen hebben, krijg je een e-mail dat jouw unieke code van de cadeaubon geactiveerd is met de vermelding van de waarde van de bon in euro. De waarde van de cadeaubon is dus uitsluitend het bedrag van de betaling.
Zo krijg je van Reposo alle flexibiliteit om een ander arrangement  te kiezen bij je reservatie.. precies zoals jij het wil.
Geldigheidsduur
Onze cadeaubonnen blijven 1 jaar geldig.  Heb je een bon van meer dan 1 jaar oud dan kan je deze onbeperkt in de tijd komen omruilen tegen 50% van zijn waarde.

Reserveren met de bon.
De cadeaubon is altijd met een unieke code en enkel geldig na ontvangst van de betaling. Indien niet werd betaald, nemen we geen reservaties aan. 
Reposo heeft ten allen tijde het recht het betalingsbewijs op te vragen bij de aankoper van de verwenbon. Wanneer de aankoper dit bewijs niet kan voorleggen, heeft Reposo het recht de bon te weigeren en geen reservaties te aanvaarden.
Als op de bon een geldig verwenpakket staat, garanderen we dit verwenpakket met dezelfde prijs gedurende 1 jaar.
Als op de bon een niet geldig verwenpakket staat, vertrekken we vanuit de verwenpakketten, prijzen en verkoopsvoorwaarden die op het moment van reservering gelden.
Daarnaast zijn alle andere elementen van de verkoopsvoorwaarden van toepassing, waaronder 6.0 reservaties.
Aansprakelijkheid
Indien U de bestelling niet ontvangt of wanneer de bestelling beschadigd is, dient u ons daarvan binnen de 10 werkdagen op de hoogte te brengen. Enkel dan zal Reposo u de verliezen vergoeden of een nieuwe bestelling opsturen.

7.0 Annulatievoorwaarden
Annulatie van een geplaatste bestelling.
De Belgische wet op handelspraktijken geeft u het recht om een bestelling terug te sturen , binnen een periode van 7 dagen, nadat u de bestelling ontvangen heeft.
In het geval van fysisch verkeer, zoals goederen en cadeaubons, moet alles ongeopend, ongebruikt en verpakt in de originele verpakking, teruggestuurd te worden naar Reposo, Kasteelhofstraat 10-26, 8890 Moorslede (België).  De verzendingskosten voor het terugsturen en de verantwoordelijkheid zijn ten laste van de klant.
Reposo kan geretourneerde artikelen weigeren op basis van het feit dat de goederen niet origineel verpakt zijn, de originele verpakking of de goederen door de klant beschadigd zijn of de goederen gebruikt zijn.
In het geval van elektronisch verkeer, zoals cadeaubons en reservaties per email, moet er binnen de 7 dagen een email naar info@reposo.be teruggestuurd worden met de expliciete vermelding van de annulatie. 
Zodra de termijn verstreken is, zal de koopwaar door de klant aanvaard geacht zijn en is terugname niet meer mogelijk.
Annulatie van een reservatie voor een verblijf kort of lang of wellness arrangementen..
Tot 24u op voorhand kan je de geplaatste reservatie annuleren, bij gebrek aan annulatie ten laatste van voor 24u voor de aanvang van het verblijf wordt de volledige kostprijs van je verblijf aangerekend. De rekening wordt je per post of per mail bezorgd en je hebt acht dagen de tijd om die te vereffenen.

Bij het niet komen opdagen voor het verblijf wordt de volledige som van de reservering aangerekend, en zal je de rekening per post of per mail ontvangen, deze dient dan binnen de acht dagen te worden vereffend.

8.0 Aansprakelijkheid en huisregels
In deze documenten vindt u de aansprakelijkheid en huisregels die van toepassing zijn op onze producten en diensten :
• Huisregels

9.0 Toepasselijk Recht
Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Kortrijk bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.
Wij wensen U een aangename en onvergetelijk Reposo moment! 

Het Reposo Team
Kasteelhofstraat 10-26
8890 Moorslede
T. +32 (0) 475  26 52 56
info@reposo.be

http://www.reposo.be/

 © 2019 Reposo - Created by TOP